Mon - Fri: 8:00 - 17:30
hotline: 01227720254

Hội Sách TP.Hồ Chí Minh 2018

* Chương trình OFFLINE tại Gian hàng Tao Đàn - A31 - Công viên Lê Văn Tám

Thời gian: Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

* Chương trình ONLINE tại website www.sachtaodan.vn

Thời gian: Từ ngày 18/03/2018 đến ngày 25/03/2018

Với các đầu sách được giảm giá sâu cùng nhiều đầu sách đồng giá.

Sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH TAO ĐÀN

Số lượng:

Giỏ hàng của tôi ( sản phẩm)

Tổng tiền giỏ hàng: